Posts Tagged ‘ İmar ’

Bozcaada’yı Koruma Amaçlı İmar Planı toplantıları

İlçenin tümü 1993 yılında sit alanı ilan edildi. O tarihten bu yana Ada, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nın oluşturduğu kurallar doğrultusunda yapılaşıyordu. Günümüze kadar süren bu geçiş döneminin ardından, 27 Temmuz 2008 tarihinde yapılaşma, yeni imar planının yasallaşmasına kadar durdurulmuştur. Yeni imar planının tasarımı Bursa’da bir firmaya verilmiş ve bu firmanın temsilcisi olan Şehir…

Read more »

Bozcaada Ekonomik Toplumsal Ve Fiziksel Çevre Analiz Çalışması

Planlama Ön Raporu Prof.Dr.Mine İnceoğlu, Prof. Dr. Necati İnceoğlu Bu rapor çok sayıda Ada’lı ile yapılan görüşmeler sonucu ve onların katkılarıyla hazırlanmıştır. PLANLAMA İÇİN BAZI DÜŞÜNCELER Bozcaada bir doğal ve kent sit,  tarımsal niteliği korunacak alan olarak tescil edilmiştir. Bu iki önemli husus; “doğal sit” olma özellikleri ve “korunacak tarımsal alan” kavramı planlamanın yol göstericileridirler.…

Read more »