Posts Tagged ‘ Yollar ’

Yol Üzerindeki Çukurlar

Herhangi bir nedenle (kanalizasyon, yol çalışması vs.) yollarda açılan çukurlar ve bu çukurların etrafında önlem alındığına dair belirleyici bir işaret olmaması, gerek yayalar gerekse araçlar için tehlike oluşturmaktadır. Özellikle, açılan, içi su dolu olan çukurlar için, oranın çukur olduğunu gösterir bir işaret konulamaz mı? Böylece, yurttaşlar için tehlike yaratacak durum ortadan kalkabilir.

Read more »

Kilit Parke Yollar

haber39t

Ressam Fethi Kayaalp’ın evi civarında yıllardır alışılmış, sevimli, etrafı böğürtlen, kalem, geven, v.s. bitkilerle bezeli, traktörlerin, yayaların gelip geçerek doğal olarak oluşturdukları yollar yerlerini maalesef kilit parke taşlar ile döşenmiş yollara bırakıyor.

Read more »